Legislaţie

ORDIN MS-CNAS 961-536 modificare protocoale terapeutice, august 2013

Publicat: www.cascluj.ro  Info center   Info prescriptori

- Ordin comun pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
nr.697/ 112/ 2011
Emitent: Ministerul Sănătăţii; Ministerul administraţiei şi Internelor

- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate
nr. 527/ 20.05.2011
Emitent: Ministerul Sănătăţii

- Ordonanţă pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
nr. 7/ 26.01.2011
Emitent: Guvernul României

- Ordonanţă pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanţarea rezidenţiatului

nr. 2/ 26.01.2011
Emitent: Guvernul României

- Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

nr. 1389/ 28.12.2010
Emitent: Guvernul României

- Ordin privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere si a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

nr. 1159/ 30.08.2010
Emitent: Ministerul Sănătăţii

- Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

nr. 1162/ 30.08.2010
Emitent: Ministerul Sănătăţii

- Decizia privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania
nr. 1 din 2009-01-23
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

-
Decizia privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si a normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua, precum si a normei si criteriilor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua
nr. 2 din 2009-01-23
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

-
Ordinul privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
nr. 1862 din 2008-11-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordinul privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
nr. 1509 din 2008-09-02
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice

-
Ordinul pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile
nr. 1466 din 2008-08-20
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
nr. 68 din 2008-05-28
Emitent: Guvernul Romaniei

-
Decizia privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania
nr. 5 din 2008-04-18
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

-
Decizia privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
nr. 4 din 2008-02-22
Emitent: Colegiul Medicilor Cluj

-
Ordin Comun pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea
nr. 163 din 2008-02-18
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice si Presedinte CNAS

-
Ordinul privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
nr. 39 din 2008-01-16
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice

-
Hotararea pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
nr. 37 din 2008-01-16
Emitent: Guvernul Romaniei

-
Ordinul privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
nr. 1662 din 2007-09-27
Emitent:

-
Ordinul pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara
nr. 1338 din 2007-07-31
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordinul pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale
nr. 1301 din 2007-07-20
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordinul privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav
nr. 1246 din 2007-07-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordinul pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale in regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora
nr. 1149 din 2007-06-29
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Hotararea privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
nr. 589 din 2007-06-13
Emitent: Guvernul Romaniei

-
Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 261/2007
nr. 840 din 2007-05-14
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Legea privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa
nr. 118 din 2007-05-02
Emitent: Parlamentul Romaniei

-
Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
nr. 482 din 2007-03-14
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
nr. 261 din 2007-02-06
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
nr. 1915 din 2006-12-22
Emitent: Guvernul Romaniei

-
Ordinul privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent
nr. 1322 din 2006-11-02
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-
Hotararea pentru aprobarea Normelor privind intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor
nr. 1464 din 2006-10-18
Emitent: Guvernul Romaniei

-
Legea privind reforma in domeniul sanatatii
nr. 95 din 2006-04-14
Emitent: Parlamentul Romaniei

-
Ordinul pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
nr. 125 din 2006-03-14
Emitent: Ministerul Sanatatii

-
Ordin Comun pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
nr. 60 din 2006-01-27
Emitent: MS/CNAS

-
Legea privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
nr. 339 din 2005-11-29
Emitent: Parlamentul Romaniei

-
Ordonanta de Urgenta privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
nr. 158 din 2005-11-17
Emitent: Guvern

-
Ordonanta de Guvern privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala
nr. 1 din 2005-11-10
Emitent:

-
Legea privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
nr. 418 din 2004-09-24
Emitent: Parlamentul Romanie

 -Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun (actualizata pana la data de 31 octombrie 2008*)

nr. 349 din 2002-06-06
Emitent: Parlamentul Romaniei

-Hotararea privind plasarea pe piata a produselor biocide (actualizata pana la data de 14 septembrie 2010*)

nr. 956 din 2005-09-18
Emitent: Guvern

-Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (actualizat pana la data de 23 mai 2007*)

nr. 261 din 2007-02-06

Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

-Ordinul privind modalitatile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform Hotararii Guvernului nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi
nr. 1.338 din 2007-09-21
Emitent: Ministerul Economiei si Finantelor

-Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
nr. 1.226 din 2012-12-03
EmitentMinisterul Sanatatii