Departamentul Medici Rezidenţi

 

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA

Medicină de familie  

1.1 DEFINIŢIE: Medicina de familie este specialitatea care asigură asistenţă medicală primară şi continuă şi, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi a colectivităţii, având următoarele funcţii:

 • De asigurare a accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală
 • De supraveghere a sănătăţii
 • De prevenţie primară, secundară, terţiară
 • De prevenţie specifică
 • De promovare a sănătăţii
 • De asigurare a îngrijirilor medicale curente
 • De selecţionare a pacienţilor care au nevoie de asistenţă de specialitate
 • De coordonare a serviciilor medicale în funcţie de nevoile concrete ale bolnavului
 • De sinteza diagnostică şi terapeutică
 • De supraveghere medicală continuă a individului, a familiei şi a colectivităţii
 • De recuperare şi reabilitare a bolnavilor
 • De asigurare a îngrijirilor paliative şi terminale
 • De cercetare ştiinţifică specifică
  •  DURATA REZIDENŢIATULUI - 3 ani

 

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii in vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire.
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire ( cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumator.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-+book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.

  •  OBIECTIVE GENERALE

 Absolvenţii rezidenţiatului de medicină generală vor trebui sa fie
 capabili îndeplinească următoarele activităţi:

1. asigure asistentă medicală primară, preventivă şi curativă, rezolvând cât mai bine problemele de sănătate cu care sunt confruntaţi.
2. acorde asistenţă medicală preventivă omului sănătos, familiei şi colectivităţii.
3. acorde tuturor pacienţilor asistenţă medicală de prim contact, asumându-şi responsabilitatea deciziei iniţiale şi a tuturor problemelor medicale pe care le prezintă pacienţii lor şi apeleze în timp util la ceilalţi medici specialişti.
4. acorde asistenţă medicală de urgenţă adecvată tuturor cazurilor în care vor fi solicitaţi ca medici de prim contact.
5. asigure asistenţă medicală continuă tuturor pacienţilor lor, luând în considerare dimensiunile bio-medicale, psihologice şi socio-culturale ale fiecărui pacient.
6. medieze în mod corect relaţiile pacientului cu sistemul de asistenţă medicală şi poată lucra şi echipa de asistenţă medicală.
7. elaboreze şi aplice programe de măsuri preventive cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.

  •  STRUCTURA STAGIILOR

Stagiul

Denumirea stagiului

durata

1.4.1

Medicină de familie

6 luni

1.4.2

Medicină internă

4 luni

1.4.3

Pediatrie

4 1/2 luni

1.4.4

Chirurgie generală

2 luni

1.4.5

Obstetrică-ginecologie

2 luni

1.4.6

Oncologie medicală

2 luni

1.4.6

Boli infecţioase

1 luna

1.4.7

Psihiatrie

1 luna

1.4.8

Dermato-venerologice

1 luna

1.4.9

Neurologie

1 luna

1.4.10

Diabet

1 luna

1.4.11

Epidemiologie şi management sanitar

1 luna

1.4.12

Bioetică

½ luna

1.4.13

Medicină de familie

9 luni

 

ANUL I ŞI ANUL II

 CONŢINUTUL STAGIILOR

 

   • STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE 6 luni
    •  Tematica introductiva in M.F  (100 ore)
 • Introducere în problematica M.F
 • Condiţiile de lucru ale M.F
 • Descrierea cabinetului
 • Echipa de lucru a M.F
 • Locul M.F în medicina modernă
 • Obiectul şi metodologia M.F
 • Principiile M.F
 • Funcţiile M.F
 • Definiţia şi conţinutul M.F
 • Rolul M.F în sistemul asigurărilor medicale
 • Activitatea preventivă şi M.F
 • Activitatea curativă şi M.F
 • Asistenţa medicală a familiei
 • Asistenţa medicală a unei colectivităţi
 • Relaţiile M.F cu celelalte specialităţi

 

    • Baremul activităţilor practice
 • Prezentarea cabinetului şi a echipei de lucru: 1
 • Participarea la consultaţiile curente: 30
 • Participarea la consultaţiile preventive: 20
 • Participarea la vizitele la domiciliu: 10
 • Acordarea primului ajutor medical : 10
 • Completarea unor documente: 10
 • Efectuarea unor sinteze diagnostice şi terapeutice: 10
 • Analiza unor probleme epidemiologice: 5
 •  Monitorizarea unor bolnavi cronici: 20
 • Asistenţa medicală a copilului: 20
 • Asistenţa medicală a bătrânului: 20
   • STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ 4 luni

 

1.4.2.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (80 ore).
1. Traheobronsite acute
2 .Bronhopneumonii
3 .Pneumopatiile acute
4 .Astm bronsic
5. Bronhopatii cronice obstructive
6. Bronsiectazii
7. Embolia pulmonară
8. Edem pulmonar
9. Pneumotorax spontan
10. Cancer bronho-pulmonar
11. Pleureziile
12. Insuficienţă respiratorie
13. Tulburări de ritm şi de conducere
14. Cardiopatia ischemică
15. Pericarditele şi miocarditele
16. Afecţiuni valvulare
17. HTA şi criza hipertensivă
18. Insuficienţă cardiacă
19. Arteriopatii acute şi cronice
20 .Insuficienţă venoasa , varice, hemoroizi
21. Lipotimia, sincopa, colapsul, şocul
22. Cefaleea şi migrena
23. Gastritele
24. Ulcerul gastro-duodenal
25. Cancerul gastric
26. Hepatitele acute şi cronice
27. Ciroza hepatică
28. Bolile colecistului
29. Afecţiuni pancreatice
30. Icterul
31. Hemoragiile digestive
32. Constipaţia
33. Colonul iritabil şi colita ulcerativa
34. Cancerul colo-rectal
35. Infecţii urinare şi ale tractului urinar
36. Glomerulonefritele
37. Insuficienţă renală
38. Sindromul nefrotic
39. Lupusul eritematos sistemic
40. Poliartrită reumatoidă
41. Artritele
42. Artrozele
43. Spondilozele şi lombalgiile
44. Guta
45. Piciorul dureros
46. Epicondilita, tenosinovite, bursite
47. Osteoporoza
48. Obezitatea
49. Diabetul zaharat
50. Sindromul hipoanabolic
51. Anemiile
52. Adenopatiile
53. Leucemiile
54. Limfoamele
55. Sindroame hemoragice
56. Intoxicaţii acute cu: alcool etilic, alcool metilic, substanţe organo-fosforice, substanţe organo-clorurate, barbiturice, ciuperci, cianuri, droguri halucinogene
57. Intoxicaţiile cronice profesionale şi neprofesionale
58. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară.

    •  Baremul activităţilor practice

 1. Examinarea clinică a bolnavului: 300
2. Interpretarea examenului radiologic şi afecţiunile prevăzute şi tematica pe aparate şi sisteme: 30
3. Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii (spirometrie determinarea gazelor sanguine): 30
4. Interpretarea unei EKG: 30
5. Interpretarea principalelor date ecografice şi endoscopice pentru patologia prevăzuta şi programa: 30
6. Interpretarea oscilometriei: 10
7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 10
8. Interpretarea rezultatelor de sânge periferic şi măduva: 10
9. Interpretarea rezultatelor obţinute prin tehnicile de explorare a secreţiei gastrice: 10
10. Sondajul şi spălătura gastrica: 5
11. Examenul de fund de ochi: 10
12. Interpretarea datelor de explorare funcţionala renală, hepatică, pancreatică: 30
13. Recoltarea şi interpretarea examenului coprologic: 5
14. Alimentaţia omului sănătos : 50
15. Regimul alimentar al omului bolnav pe principalele grupe de afecţiuni: cardiace,
gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice, renale, boli alergice, metabolice: 50

 • Puncţia pleurală: 5
   • STAGIUL DE PEDIATRIE: 4 1/2 luni

 

    • Tematica conferinţelor adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinei de familie (80 ore)

1. Creşterea şi dezvoltarea copilului
2. Alimentaţia sugarului şi copilului sănătos
3. Malnutriţia protein-energetică
4. Rahitismul
5. Diabetul copilului
6. Anemiile
7. Sindroame hemoragice
8. Leucemiile acute limfoblastice şi non-limfoblastice
9. Limfoamele maligne hodgkiniene şi non-hodgkiniene
10. Malformaţii congenitale
11. Principii de diagnostic şi tratament ale bolii atopice
12. RAA şi cardiopatia reumatismală
13. Artritele cronice juvenile
14. Sindromul febril prelungit
15. Durerea toracica la copil şi adolescent
16. Infecţiile tractului respirator superior
17. Amigdalitele
18. Sinuzitele
19. Otita medie acută şi cronică.
20. Bronsiolita acută
21. Bronhopneumonia
22. Pneumoniile acute şi cronice
23. Miocarditele
24. Pericarditele
25. Endocarditele infecţioase
26. Tulburări de ritm şi de conducere
27. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară la copil
28. Stomatitele, glositele şi cheilitele
29. Hemoragiile digestive la un nou născut şi copil
30. Diareea cronică şi sindromul de malabsorbţie
31. Parazitozele digestive
32. Hepatitele acute şi cronice
33. Sindromul nefrotic
34. Glomerulonefritele acute
35. Insuficienţa renală şi cronică
36. Enurezisul şi encoprezisul

37.Urgenţe pediatrice majore:

 • convulsiile
 • intoxicaţiile acute
 • înţepături de insecte veninoase
 • muşcături de animale
 • insolaţia
 • şocul
 • insuficienţa cardio-respiratorie
 • sindroame de deshidratare acută
 • comele

 38. Probleme medicale ale adolescentului: creşterea şi dezvoltarea pubertară.
Aspecte de patologie specifică a adolescentului.

1.4.3.2. Baremul activităţilor practice
1. Examinarea clinică a copilului: 50
2. Măsurători antroprometrice şi interpretarea lor la copilul de diferite vârste: 50
3. Aprecierea creşterii şi dezvoltării copilului: 50
4. Puncţii şi recoltări venoase la sugar şi copil: 50
5. Instalarea unui cateter venos: 10
6. Cateterism vezical la copilul de ambele sexe şi la diferite vârste: 5
7. Interpretarea examenului de sânge periferic şi LCR: 20
8. Examen otoscopic la sugar şi copilul mare: 10
9. Examenul fundului de ochi: 10
10. Interpretarea EKG-ului la sugar şi copilul mare: 20
11. Interpretarea probelor funcţionale respiratorii: 10
12. Interpretarea probelor hepatice: 30
13. Interpretarea probelor renale: 30
14. Interpretarea probelor de digestie: 30
15. Interpretarea radiografiei toracice: 20
16. Interpretarea radiografiei schelet: 20
17. Interpretarea radiografiei craniene: 10
18. Interpretarea radiografiei gastro-intestinale: 20
19. Interpretarea urografiei: 5
20. Efectuarea bilanţului stării de sănătate a copilului 0-18 ani pe etape: 50
21. Urmărirea epidemiologică şi igienică a colectivităţilor de copii: 30
22. Prescrierea medicamentelor în funcţie de vârsta: 50
23. Stabilirea necesităţilor nutriţionale la copii intre 0-1 an, 1-3 ani, 4-7 ani, 7-14 ani şi adolescenţi:50
24. Alimentaţia nou-născutului, sugarului şi copilului pe etape de vârsta (alimentaţia naturală, preparate dietetice): 50
25. Preluarea copilului la domiciliu: 10

 

1.4.4 STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ ŞI SPECIALITĂŢI
CHIRURGICALE: ORL, OFTALMOLOGIE, UROLOGIE,
 TRAUMATOLOGIE. 2 Luni

1.4.4.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (40 ore)

 •  1. Plăgile
 •  2. Hemoragii posttraumatice
 •  3. Arsurile
 •  4. Degerăturile
 •  5. Electrocutarea
 •  6. Entorse
 •  7. Luxaţii
 •  8. Fracturi
 •  9. Rinita acută
 •  10. Sinuzită acută
 •  11. Laringită acută
 •  12. Angine acute
 •  13. Flegmon amigdalian
 •  14. Epistaxis
 •  15. Otita acută
 •  16. Traumatisme fizice, chimice şi termice ale ochiului
 •  17. Ochiul roşu şi dureros
 •  18. Cataractele
 •  19. Glaucomul
 •  20. Hemoragia digestivă superioară
 •  21. Hemoragia digestivă inferioară
 •  22. Complicaţiile ulcerului gastro-duodenal
 •  23. Litiaza biliară
 •  24. Colecistita acută
 •  25. Pancreatita acuta
 •  26. Cancerul de cap de pancreas
 •  27. Abdomenul acut chirurgical
 •  28. Apendicita acută
 •  29. Peritonitele
 •  30. Ocluzia intestinală
 •  31. Icter mecanic
 •  32. Cancer gastric
 •  33. Cancer de colon
 •  34. Cancer de rect
 •  35. Litiaza renală
 •  36. Adenom de prostată
 •  37. Cancer de prostată
 •  38. Retenţia acută de urină
 •  39. Boli inflamatorii ale organelor genitale masculine
 •  40. Tumorile sânului

 

1.4.4.2 Baremul activităţilor practice
1. Sutura plăgilor: 20
2. Hemostaza provizorie: 20
3. Tamponament nazal anterior şi posterior şi epistaxis: 10
4. Aspiraţia nazală: 10
5. Extragerea corpilor străini din canalul auditiv şi din fosele nazale: 10
6. Inhalaţii: 10
7. Pulverizări: 10
8. Administraţiile de aerosoli: 10
9. Instilaţia şi spălătura auriculară: 10
10. Fundul de ochi: 20
11. Acuitatea vizuală: 30
12. Acuitatea cromatică: 30
13. Spălătura oculară: 20
14. Instilaţia oculară: 20
15. Îndepărtarea corpilor străini oculari: 5
16. Reducerea luxaţiilor: 5
17. Imobilizarea cu pansamente compresive şi gipsate: 10
18. Incizia şi drenajul unor colecţii: 5
19. Denudarea venoasă: 10
20. Perfuzii şi transfuzii: 30
21. Paracenteza evacuatoare: 10
22. Puncţie articulară: 5
23. Infiltraţii: scapulohumerala, canal carpian, epicondiliana
lombara, suboccipitala, genunchi, loco dolenti: 20
24. Traheostomie
25. Spălătura gastrică şi intestinală: 5
26. Puncţie vezicală
27. Sondaj vezical: 5

   • STAGIUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE- 2 Luni

 

1.4.5.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (40 ore)
1. Noţiuni de planning familial
2. Diagnosticul de sarcină
3. Sarcina normală
4. Sarcina cu risc obstetrical crescut
5. Sarcina patologică
6. Lăuzia
7. Iminenta de avort
8. Placenta praevia
9. Eclampsia
10. Apoplexia utero-placentară
11. Metroragiile
12. Sarcina extrauterină
13. Vulvovaginita acută
14. Boala inflamatorie pelviană
15. Fibrom uterin
16. Cervicite acute şi cronice
17. Cancer genito-mamar

    •  Baremul activităţilor practice

1. Examenul clinic şi genital al femeii gravide: 50
2. Asistarea naşterii normale: 30
3. Naşterea patologică: 5
4. Perineotomie şi perineorafie: 5
5. Colporafie
6. Tamponament şi hemoragiile genitale: 5
7. Recoltarea : 10

 • Indicarea metodelor contraceptive: 20
 • Montarea unui sterilet: 5

 
1.4.6 STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICALĂ – 2 Luni

 

A. Tematica cursurilor adaptată obiectivelor si funcţiilor medicinei de familie (40 ore)

1. Etiologia cancerului (1,3)
- factori de risc ambientali (fizici,chimici,virali)
- factori de risc comportamentali (fumat,alcool,alimentatie)
- factori de risc constituţionali (hormonali,genetici,imunologici)
2. Factori de pronostic în cancer (1,3)
- factori legaţi de tumoră
- factori legaţi de gazdă
3. Principii si metode de diagnostic în cancer (1,3)
- diagnosticul clinic (semne directe şi indirecte)
- diagnosticul biologic
- diagnosticul imagistic (metode neinvazive şi invazive)
- particularităţile diagnosticului în cancer. Dificultăţi şi erori.
4. Rolul chirurgiei în oncologie (1,3)
- rolul chirurgiei în profilaxia cancerului
- rolul chirurgie în diagnosticul cancerului
- rolul chirurgiei în tratamentul cancerului
- principiile tratamentului chirurgical
5. Principiile radioterapiei în oncologie (3)
- definiţia şi scopurile radioterapiei în oncologie
- tipuri şi surse de radiaţii utilizate
- mărimi şi unităţi de măsura în radioterapie
- bazele fizice şi biologice ale radioterapiei
- tipuri de iradiere
- incidentele şi complicaţiile radioterapiei
6. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului (1,2,3)
- date generale
- cinetica celulară
- mecanismul de acţiune al citostaticelor
- rezistenţa la citostatice
- căi de administrare a citostaticelor
- indicaţiile şi contraindicaţiile chimioterapiei
- incidentele şi complicaţiile chimioterapiei
- tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor
- clasificarea citostaticelor
- evalurarea raspunsului la chimioterapie
- principii generale privind cercetarea şi caracterizarea de noi medicamente antineoplazice
7. Principiile tratamentului hormonal în oncologie (1,3)
- principalele efecte ale hormonilor în cancer
- principalele obiective ale tratamentului hormonal
- clasificarea hormonilor.Principalii agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia cancerului.
8. Urmărirea bolnavului (1.3)
9. Infecţiile în cancer (1,4)
10. Complicaţiile cancerului (1)
11. Urgenţele în oncologie (1,3)
12. Durerea în cancer (1,3)
- anatomia şi fiziologia durerii
- sindroame dureroase în cancer
- tratamentul durerii în cancer
13. Tratamentele paleative în cancer (1,3)
14. Aspecte de psiho-oncologie (1,3)
15. Alimentaţia în oncologie (1,3)
16. Principii de screening. Prevenirea şi depistarea precoce a cancerului şi educarea sanitară a populaţiei (1,3)
17. Leziunile precursoare ale malignităţii.Definiţie,clasificare,diagnostic,tratament (1,3)
18. Cancerul pielii (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)
19. Melanomul malign (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)
20. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.II)
21. Cancer ale sferei capului şi gâtului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
22. Cancerul esofagului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
23. Cancerul stomacului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
24. Cancerul colonului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5)
25. Cancerul rectului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5)
26. Cancerul glandei mamare (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol.I)
27. Cancerul colului uterin (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. II)
28. Cancerul corpului uterin (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
29. Cancerul ovarului (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
30. Cancerul prostratei (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2,4)
31. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile de celule germinale (epidemiologie,istorie naturală, clasificare TNM şi      histopatologică,simptomatiologie,diagnostic,evoluţie,indicaţie terapeutică,principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)

B. Baremul activităţilor practice
1. Examen chimic general şi loco-regional al bolnavului oncologic
2. Examen al ariilor ganglionare superficiale
3. Examen general al tegumentelor şi mucoaselor
4. Examen al cavităţii bucale
5. Examen al sânului
6. Examen ginecologic şi examen citologic cervico-vaginal
7. Tuseu rectal şi examen al prostatei
8. Interpretarea explorarilor biologice şi imagistice

 

1.4.7 STAGIUL DE BOLI INFECŢIOASE – 1 Luna
1.4.7.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)
1. Rujeola
2. Rubeola
3. Varicela
4. Gripa
5. Parotidita
6. Infecţii cu protozoare şi metazoare
7. Boala diareica acuta
8. Mononucleoza infecţioasa
9. Zona zoster
10. Scarlatina
11. Hepatitele virale acute
12. Febra tifoidă
13. Salmonelozele
14. Toxiinfecţiile alimentare
15. Tetanos
16. Meningite
17. Encefalite
18. Holera
19. Enterocolite
20. SIDA şi infecţia HIV la adult şi copil
21. Antibiotice

 1.4.7.2 Baremul activităţilor practice
 1 .Interpretarea rezultatelor obţinute la hemocultură: 10
2. Interpretarea rezultatelor examenului coprologic: 10
3. Interpretarea analizelor markerilor virali hepatici: 10
4. Ancheta epidemiologică, recoltarea produselor biologice şi transportul lor: 20

 

1.4.8 STAGIUL DE PSIHIATRIE 1 Luna

1.4.8.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)
 1. Normalitate, anormalitate şi boala psihică
2. Tulburări psihopatologice corelate bolilor somatice
3. Reacţii psihopatologice
4. Neurastenia şi tulburările de somatizare
5. Tulburări psihopatologice ale alimentaţiei, somnului şi sexualităţii
6. Psihozele endogene
7. Tulburări determinate de consumul de alcool, droguri şi tutun
8. Delirium tremens
9. Demenţe
10. Anxietatea şi atacurile de panică
11. Depresia
12. Personalităţi particulare şi patologice

 

1.4.8.2 Baremul activităţilor practice
1. Examinarea pacientului şi perspectiva psihopatologică(observarea expresivităţii şi comportamentului, dialogul): 30
2. Interviuri şi chestionare semistructurate şi structurate ale psihopatologiei generale: 20
3. Anamneza biografică. Foaia de observaţie standardizată şi psihiatrie: 20
4. Scale de evaluare cantitativă a anxietăţii şi a depresiei: 10
5. Scale de evaluare comportamentală deficitelor şi disabilităţilor comportamentele şi psihice. Problema evaluării handicapului psihic din
perspectiva exercitării rolurilor sociale: 10
6. Evaluarea reţelei de suport social şi rolul ei şi evoluţia tulburărilor psihice: 10
7. Evaluarea interacţiunilor intrafamiliale şi relaţia cu familia ce are în componenţă un bolnav psihic: 10
8. Evaluarea riscului suicidar: 5
9. Modalităţi de intervenţie şi situaţii de criza psihologică: 10
10. Tehnici de psihoterapie: 10

   • STAGIUL DERMATO-VENEROLOGIE -1 Luna

 

1.4.9.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)
1. Dermatozele
2. Dermatita de contact
3. Eczeme
4. Infecţii streptococice ale pielii
5. Infecţii stafilococice ale pielii
6. Urticaria şi angioedemul
7. Eczema sugarului şi a copilului mic
8. Boli de colagen
9. Boli buloase
10. Bolile arterelor şi venelor
11. Afecţiuni ale unghiilor, părului, glandelor sebacee şi sudoripare
12. Afecţiuni ale mucoasei bucale şi genitale
13. Boli cu transmitere sexuală
14. Psoriazis
15. Pemfigus
16. Lichenul plan şi erupţii lichenoide
17. Tumori cutanate benigne şi maligne
18. Scabia
19. Pediculoza

1.4.9.2 Baremul activităţilor practice
1 .Semne importante pentru diagnosticul clinic: 10
2. Interpretarea examenului micologic: 10
3. Interpretarea examenului bacteriologic: 10
4. Interpretarea examenului serologic şi ultramicroscopic: 5
5. Drenaj de colecţii şi evacuarea de hematoame: 5
6. Electrocauterizări: 5
7. Prescrierea şi utilizarea preparatelor dermatologice pentru afecţiunile menţionate: 10
8. Biopsia cutanată: 5

 

   • STAGIUL DE NEUROLOGIE - 1 Luna

1.4.10.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)
1. Cefaleea şi migrena
2. Vertijul
3 Tremurăturile
4. Boala Parkinson
5 . Epilepsia
6. Scleroza multiplă
7. Polinevritele
8. Accidentele vasculare cerebrale
9. Comele

1.4.10.2 Baremul activităţilor practice
1. Examinarea bolnavului neurologic: 20
2. Puncţia lombară: 5
3. Interpretarea examenului LCR: 5

   • STAGIUL DE DIABET ŞI BOLI DE NUTRITIE – 1 Luna

 

 1.4.11.1 Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (20 ore)
1.DZ. Diagnostic, clasificare, patogenie
2.DZ aspecte clinice, factori de risc, investigaţii paraclinice
3.-4. DZ tratament-principii, tipuri de insulina, tipuri de ADO ( 2 cursuri )
5. DZ complicaţii, evoluţie, prognostic
6.DZ rezistenţa la insulina
7.DZ dispensarizare, ghiduri de practică

1.4.11.2 Baremul activităţilor practice
-prezentarea ghidurilor de practică pentru medicii de familie
- prezentarea DZ tip II , metode de dispensarizare prin medicul de familie
- examinarea clinică iniţială a pacientului cu DZ
- investigaţii paraclinice la prima vizită la medicul de familie
- realizarea monitorizării prin hemoglobina glicozilata, microalbubinurie
- efectuarea fundului de ochi
- examinarea piciorului diabetic
- principii de întocmire a dietei pentru DZ Tip II
- realizarea unor diete cu 160g, 180g, 200g carbohidraţi
- scheme terapeutice
- prevenirea complicaţiilor

   • STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIE ŞI MANAGEMENT SANITAR -1 Luna

 

1.4.12.1.a Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (10 ore)
1.-Epidemiologia definiţie, domenii de activitate, epidemiologia bolilor transmisibile şi epidemiologia bolilor netransmisibile
2.-Epidemiologia de teren
3.-Prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale
4. - Sănătate publica, educaţia pentru sănătate
5. - Servicii de igiena alimentaţiei
6. - Servicii de igiena mediului, igiena şcolară, colectivităţilor
7. - Elemente de biostatistică, indicatori statistici

1.4.12.1.b Tematica lecţiilor conferinţă adaptate obiectivelor şi funcţiilor medicinii de familie (10 ore)
 1. Sistemele de sănătate
 2. Locul medicinii de familie şi sistemele de sănătate
3. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate
4. Relaţiile medicinii de familiei cu asigurările sociale de sănătate
5. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivităţi
6. Managementul cabinetului de medicină de familie

1.4.12.2.a Baremul activităţilor practice de epidemiologie
epidemiologia bolilor netransmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice

       • evaluarea riscului de îmbolnăvire
       • epidemiologia bolilor transmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice
       • prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale
       • noţiuni despre dezinfecţii, sterilizare, decontaminare, curăţare
       • produse biocide noi
       • aprecierea stării de sănătate a unei colectivităţi
       • elaborarea de programe profilactice privind condiţiile de igiena din colectivităţi
       • proiectarea şi realizarea programelor de vaccinări
       • supravegherea şi controlul sterilizării şi unitarilor sanitare
       • recoltarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern( apa, aer, sol )
       • interpretarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern
       • recoltarea de probe pentru analiza alimentelor
       • aprecierea dezvoltării fizice a şcolarilor
       • aprecierea dezvoltării psihice a şcolarilor
       • evaluarea regimului de activitate al şcolarilor
       • realizarea unui program de acţiuni privind educaţia pentru sănătate (individual, familial, pe grupe , colectivităţi)

1.4.12.2.b Baremul activităţilor practice de management sanitar
 1. Discutarea legii asigurărilor sociale de sănătate: 5
2. Calcularea indicatorilor de sănătate ai unei colectivităţi: 5
3. Managementul unui cabinet de medicină de familie: 5
4. Gestiunea unui cabinet de medicină de familie: 5

1.4.13 MODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâni

TEMATICĂ CURS (20 ore)

 • Introducere în Bioetică - 2 ore
 1. Morală, etică, etică medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu
 2. Contextul apariţiei bioeticii
 3. Definirea bioeticii
 4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
 5. Teorii şi metode în bioetică

 

 • Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore
 1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
 2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
 3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
 • Relaţia medic-pacient I- 2 ore
 1. Valori ale relaţiei medic-pacient
 2. Paternalism versus autonomie
 3. Modele ale relaţiei medic-pacient
 4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate

 

 • Relaţia medic-pacient II- 2 ore
 1. Consimţământul informat
 2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
 3. Relaţia medic-pacient minor
 4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacient
 • Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore
 1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
 2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
 3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală

 

 • Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore
 • Libertatea procreaţiei
 • Dileme etice în avort
 • Etica reproducerii umane asistate medical
 • Probleme etice în clonarea reproductivă
 • Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore
 1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
 2. Probleme etice în stările terminale
 3. Tratamente inutile în practica medicală
 4. Eutanasia şi suicidul asistat
 5. Îngrijirile paliative

 

 • Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore
 1. Donarea de organe de la cadavru
 2. Donarea de organe de la persoana vie
 3. Etica alocării de resurse în transplant
 • Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore
 1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
 2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
 3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
 4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
 5. Terapia genică
 6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice

 

 • Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore
 1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
 2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
 3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
 4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
 5. Comitetele de etică a cercetării
 6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

A.8.2 TEMATICA SEMINARIILOR

 • Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 ore

 

 • Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore

1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent

 • Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore
  • Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
  • Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
  • Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
 • Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore
  • Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri
  • Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă
  • Rolul comitetelor de etică din spitale
 • Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore
  • Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
  • Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
  • Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale

 

 • Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 • Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore 
 • Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 •  Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 ore
 • Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore

 

1.4.14 STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE - 9 Luni (180 ore)

INTRODUCERE : în anul III rezidenţii urmează o pregătire specifică medicinii de familie.
 Această pregătire constă din:

 • Activitate practică curentă la dispensarele de medicină generală sub îndrumarea medicilor primari sau instructori de medicină generală
 • Seminarii ţinute de medicii instructori de medicină generală
 • Cursuri pe probleme specifice de medicină de familie privind bazele

Medicinii de familie , ţinute de cadre didactice de medicina de familie sau instructori acreditaţi şi acest sens de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar

 • Elaborarea şi susţinerea de referate pe probleme specifice sub îndrumarea medicilor primari sau instructori de medicină de familie
 • În general rezidenţii vor efectua stagiu practic de 4 zile pe săptămână ( o zi pe săptămână vor efectua pregătirea sub formă de curs şi seminarii, 4 ore curs şi 3 ore seminarii)
 • Seminariile se vor ţine din tematica cursurilor sau din alte teme specifice care nu au putut fi cuprinse în tematica cursurilor de medicină de familie
 • Medicii instructori acreditaţi vor efectua evaluarea periodică şi finala privind modul în care au fost realizate obiectivele propuse.

1.4.14.1 Tematica cursurilor de medicină de familie

 • Particularităţile M.F
 • Caracterul interdisciplinar al M.F
 • Pacientul sănătos şi pacientul bolnav
 • Relaţia dintre normal şi patologic
 • Despre conceptul de sănătate
 • Problemele medicale ale omului sănătos
 • Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane
 • Nevoile medicale ale fiecărei etape
 • Activitatea preventivă în M.F

Importanţa prevenţiei primare

 • Promovarea sănătăţii şi M.F
 • Despre conceptul de boală
 • Despre conceptul de bolnav
 • Trecerea de la sănătate la boală
 • Patogenia psihosomatică
 • Rolul stresului şi patologia umană
 • Importanţa particularităţilor individuale
 • Particularităţile consultaţiilor în M.F
 • Sursele de informaţie şi M.F
 • Importanţa comunicării în M.F
 • Particularităţile diagnosticului în M.F
 • Strategia investigaţiilor paraclinice
 • Particularităţile tratamentului în M.F
 • Supravegherea tratamentului în M.F
 • Psihoterapia şi M.F
 • Terapiile alternative
 • Asistenţa medicală la domiciliu
 • Îngrijirile paleative
 • Rolul familiei şi viata individului
 • Structura şi funcţiile familiei
 • Ciclurile familiei
 • Problemele medicale ale familiei
 • Asistenţa medicală a unei colectivităţi
 • Asistenţa de M.F şi mediul rural
 • Bolile sociale
 • Atitudinea M.F în faţa unui bolnav cu o simptomatologie comună
 • Atitudinea M.F în faţa unei adenopatii
 • Atitudinea M.F în faţa unei astenii
 • Atitudinea M.F în faţa unei anxietăţi
 • Atitudinea M.F în faţa unei cianoze
 • Atitudinea M.F în faţa unei convulsii
 • Atitudinea M.F în faţa unei depresii
 • Atitudinea M.F în faţa unei cefalei
 • Atitudinea M.F în faţa unei diarei
 • Atitudinea M.F în fata dispneei
 • Atitudinea M.F în faţa unei dureri precordiale
 • Atitudinea M.F în faţa unei dureri lombare
 • Atitudinea M.F în faţa unei febre
 • Atitudinea M.F în faţa unei hemoragii digestive
 • Atitudinea M.F în faţa unei hemoragii genitale
 • Atitudinea M.F în faţa unei hematurii
 • Atitudinea M.F în faţa unei insomnii
 • Atitudinea M.F în faţa unui icter
 • Atitudinea M.F în faţa unei palpitaţii
 • Atitudinea M.F în faţa unui tremor
 • Atitudinea M.F în faţa unei stări confuzionale
 • Diagnosticul diferenţial în M.F
 • Dificultăţile de diagnostic în M.F
 • Sinteza diagnostică şi M.F
 • Îngrijirea bolnavului cu infecţii ale căilor respiratorii superioare
 • Îngrijirea bolnavului cu astm bronşic
 • Îngrijirea bolnavului cu BPOC
 • Îngrijirea bolnavului cu HTA
 • Îngrijirea bolnavului cu boala coronariană
 • Îngrijirea bolnavului cu insuficienţă cardiacă
 • Îngrijirea bolnavului cu ulcer gastric şi duodenal
 • Îngrijirea bolnavului cu boala de reflux esofagian
 • Îngrijirea bolnavului cu hepatita cronică
 • Îngrijirea bolnavului cu intestin iritabil
 • Îngrijirea bolnavului cu anemie feriprivă
 • Îngrijirea bolnavului cu diabet zaharat
 • Îngrijirea bolnavului cu dislipidemie
 • Îngrijirea bolnavului cu obezitate
 • Îngrijirea bolnavului cu infecţie urinară
 • Îngrijirea bolnavului cu insuficienta renală
 • Îngrijirea bolnavului cu accident vascular cerebral
 • Îngrijirea bolnavului cu artroze
 • Îngrijirea bolnavului cu artrita reumatoidă
 • Îngrijirea bolnavului cu dureri lombare
 • Îngrijirea bolnavului cu spondilită anchilozantă
 • Îngrijirea bolnavului cu psihoza de involuţie
 • Îngrijirea bolnavului cu boala Parkinson
 • Managementul cabinetului de M.F
 • Drepturile pacientului
 • Obligaţiile M.F
 • Probleme de etică şi deontologie
 • Răspunderea M.F
 • Informatizarea activităţii de M.F
 • Posibilităţile şi limitele M.F

 
1.4.14.2 Tematica seminarilor

În tematica seminariilor vor putea fi incluse următoarele grupe de probleme:
a. Istoria naturală a bolilor (efectuare şi interpretare de cazuri)
b. Evaluarea riscului primar pentru diferite afecţiuni (analize de cazuri şi elaborare de modele de investigaţie)
c. Evaluarea riscului secundar pentru complicaţii şi agravări ale unor afecţiuni (analize de cazuri şi elaborare de modele de investigaţie)
d. Evaluarea riscului pentru femeia gravida şi noul născut (elaborare de riscograme)
e. Îngrijirea sugarului la domiciliu
f. Sindroame mai frecvente în MF
g. Abordarea consultaţiei primare de M.F (elaborare de modele pentru diverse situaţii - pacienţi cu acuza simptomatice minore, cu semne clinice izolate sau grupate, etc.)
h. Strategia de investigaţii paraclinice (analize de cazuri)
i. Elaborarea diagnosticului în condiţiile asistentei primare de M.F(analiza de cazuri, rezolvări de probleme)
j. Sinteza diagnostică şi terapeutică în M.F
k. Programul terapeutic în practica de M.F (analiza de caz, rezolvări de probleme)
l. Supravegherea tratamentului în MF
m. Programul profilactic şi practica de M.F (analiză de caz, rezolvări de probleme)
n. Managementul cabinetului de M.F (elaborarea de Programe manageriale pe teme date)
o. Cercetarea ştiinţifica şi M.F (elaborarea de planuri de studii în cercetări pe teme date)
p. Comunicarea în M.F

1.4.14.3 Baremul activităţilor practice şi dispensar

 • Activitatea în cabinetul de medicina de familie va cuprinde:
 • Participarea la consultaţiile efectuate de medicul primar sau instructor MF şi discuţia cazurilor: 300
 • Efectuarea personală de investigaţii paraclinice accesibile: 100
 • Participarea la consultaţiile efectuate de medicul instructor la domiciliul pacienţilor: 100
 • Analiza unor cazuri interdisciplinare: 50
 • Efectuarea unor sinteze diagnostice şi terapeutice: 50
 • Analiza unor familii cu probleme medicale: 30
 • Efectuarea monitorizării clinice a unor bolnavi cronici la domiciliu: 50
 • Participarea la acordarea ajutorului de urgentă şi toate condiţiile de necesitate: 50
 • Participarea la elaborarea tuturor tipurilor de documente medicale: 50
 • Participarea la activităţile de asistenţă comunitară în care este implicată unitatea sanitară respectivă: 50
 • Participarea la activităţile manageriale ale unităţii: 30
 • Efectuarea nemijlocită de acţiuni de educaţie pentru sănătate: 30
 • Adunarea de date pentru efectuarea unui studiu pe o temă dată sau aleasă: 10
 • Elaborarea de planuri terapeutice şi discutarea lor: 100
 • Elaborarea de planuri profilactice şi discutarea lor: 50
 • Efectuarea personală/participarea la efectuarea actelor terapeutice care se execută în unitatea respectivă: 50
 • Efectuarea de rapoarte medicale (analiza stării de sănătate, a morbidităţii etc.): 30

B. În decursul activităţii efectuate în dispensar medicul primar sau instructor îl va îndruma pe rezident să rezolve corect probleme caracteristice în toate domeniile de asistenţă de MF adică:

 • Asistenţa medicală a omului sănătos de diferite vârste.
 • Asistenţa pacientului cu acuze simptomatice, semne izolate sau grupate
 • Asistenţa de urgentă
 • Asistenţa gravidei şi a noului născut
 • Asistenţa copilului şi a adolescentului
 • Asistenţa bolnavilor cronici
 • Asistenţa bătrânilor
 • Asistenţa comunitară
 • Management sanitar(la nivelul asistenţei primare)
 • Educaţia pentru sănătate
 • Asistenţa şi îngrijirea bolnavilor la domiciliu, etc.
 • Asistenţa familiei


Propuneri privind durata de pregătire a MF în clinici universitare (MI) şi în alte unităţi medicale MII)

 

Stagiul

Durata

MI

MII

Medicina familiei

6 luni

6

-

Medicina internă

4 luni

2

2

Pediatrie

4 1/2 luni

21/2

2

Chirurgie

2 luni

1

1

Obstetrică-ginecologie

2 luni

1

1

Oncologie medicală

2 luni

1

1

Infecţioase

1 luna

-

1

Psihiatrie

1 luna

-

1

Dermatologie

1 luna

-

1

Neurologie

1 luna

-

1

Diabet

1 luna

-

1

Management sanitar

1 luna

1

-

Medicina familiei

9 luni

6

3

 

 

MEDICINA DE FAMILIE

3 ani

 

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

 

Stagiul

Denumirea stagiului

durata

1.4.1

Medicina de familie

6  luni

1.4.2

Medicina internă

4  luni

1.4.3

Pediatrie

4 1/2  luni

1.4.4

Chirurgie generală

2  luni

1.4.5

Obstetrică-ginecologie

2  luni

1.4.6

Oncologie medicală

2  luni

1.4.7

Boli infecţioase

1  luna

1.4.8

Psihiatrie

1  luna

1.4.9

Dermato-venerologice

1  luna

1.4.10

Neurologie

1  luna

1.4.11

Diabet

1  luna

1.4.12

Epidemiologie şi management sanitar

1 luna

1.4.13

Bioetică

½ luna

1.4.14

Medicină de familie

9 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Consultativă de Medicină de Familie
a Ministerului Sănatăţii Publice,
Preşedinte,
Profesor Dr. Afilon Jompan